Etiketlər və butulkalar

Butulkalar

Butulka – “Borjomi”nin ayrılmaz hissəsidir. Onu hər zaman tanımaq olur: göyə çalan yaşıl şüşə və ya plastik butulka, Borjomi vadisinin rəmzi olan məşhur maral və bütün dünyada məşhur firma etiketi.

Bu mineral suyun yüz illərlə ölçülən tarixi boyunca onun butulkası dəfələrlə dəyişdirilmişdir. Lakin sovet dövründə elə bir yeni forma tapılmışdır ki, bu günə qədər tanınır və “Borjomi”nin ”atributlarını” müəyyən edir.

“Borjomi” butulkası hazırda bu şəkildədir. Bu, müasir çoxsaylı “Borjomi” ailəsini təşkil edən növlərdən biridir.

Bu, “Birjomi”nin xüsusi altlıq üzərində yerləşdirilmiş ilk butulkalarından biridir.

XX əsrin başlanğıcına aid butulka. Sağdakı butulkada o dövrdən bir qədər  “Borjomi” suyu da qalmışdır.

1907-1909-cu illərin etiketləri

1907-1909-cu illərin yerli etiketləri

1907-1909-cu illərin ixrac etiketləri

1950-ci ilə aid ilk sovet ixrac etiketi

1953-cü ilə aid dövlət etiketi

1960-cı ilə aid yerli etiketlər

1960-cı ilə aid ixrac etiketi

1970-1980-ci illərə aid yerli etiketlər

1970-1980-ci illərə aid ixrac etiketləri

1990-cı ilə aid etiket

İlk GG&MW etiketləri

Раздел не найден.