ეტიკეტი და ბოთლები

ბოთლები

ბოთლი „ბორჯომის“ განუყოფელი ნაწილია. მას ყოველთვის ცნობენ. მოცისფრო-მომწვანო მინა ან პლასტიკი, მასზე გამოსახული ირმის გრავიურა  და მსოფლიოში ცნობილი საფირმო ეტიკეტი „ბორჯომის“ განუყოფელი  ატრიბუტებია.  

მინერალური წყლის ასწლიანი ისტორიის მანძილზე, მისი ბოთლი არაერთხელ შეიცვალა. საბჭოთა პერიოდში მიაგნეს მის დღემდე ცნობად ფორმას და განსაზღვრეს „ბორჯომის“ ბოთლის დღევანდელი მახასიათელბელი, რომელიც თავიდან ბოლომდე აისახა 2010 წლის ნოემბერში გამოშვებულ ახალი დიზაინის მქონე ბოთლში.

ეს „ბორჯომის“ ერთ-ერთი პირველი ბოთლია.

XX საუკუნის ბოთლები.

ასე ამოწმებდნენ „ბორჯომის“ ბოთლის ხარისხს XX საუკუნის დასაწყისში „ბორჯომის“ ჩამომსხმელ ქარხანაში. 1905 წლის ფოტო.

<

პირველი ჩამომსხმელი ქარხნის მაკეტი.„ბორჯომის“ მუზეუმის ექსპოზიცია. ამ ქარხანაში „ბორჯომის“ მინერალურ წყალს ასხავდნენ.

საბჭოთა პერიოდის „ბორჯომის“ ბოთლების კოლექცია. როგორც ამჩნევთ უკვე არსებობს ცნობადი ეტიკეტი და სიმბოლიკა.

1907 – 2000 წლების ეტიკეტ

ადგილობრივი ეტიკეტი 1907-1909 წწ.

საექსპორტო ეტიკეტი 1907-1909 წწ.

პირველი საბჭოური საექსპორტო ეტიკეტი 1950 წ.

სამთავრობო ეტიკეტი 1953 წ.

ადგილობრივი ეტიკეტი 1960 წ.

საექსპორტო ეტიკეტი 1960 წ.

ადგილობრივი ეტიკეტები 1970-1980 წწ.

საექსპორტო ეტიკეტები 1970-1980 წწ.

ეტიკეტი 1990 წ.


IDS ბორჯომი საქართველოს ამჟამინდელი ეტიკეტი 

Раздел не найден.