Avoti

Kaukāza kalni sava majestātiskā skaistuma dēļ ir izslavēti visā pasaulē. Kaukāza kalnos izveidotais Bordžomi-Haragauli (Borjomi-Kharagauli) nacionālais parks aptver vairāk nekā 700 kvadrātkilometru lielu teritoriju un ir lielākais nacionālais parks Eiropā. Skaisto dabasskatu, pieejamības, dziednieciskā klimata un jo īpaši minerālūdens avotu dēļ Bordžomi ir viena no iecienītākajām kūrortpilsētām bijušajā PSRS.
Zinātnieki un etnogrāfi nebeidz diskutēt par Bordžomi ielejas „klimatisko fenomenu” – vistīrākais ūdens no Bakuriani (Bakuriani) kalnu ledājiem un reliktu priežu audzes klinšu pakājē veido īpašu ekosistēmu, kurā no vulkānisko iežu dzīlēm plūst pasaulslavenie Bordžomi aizas ūdeņi.

Šo ūdeņu dziednieciskās īpašības minētas jau senajos eposos. Vēsturnieki un arheologi uzskata, ka senatnē cilvēki izmantoja Bordžomi minerālūdeni ne tikai dzeršanai, bet arī ārstnieciskām vannām. Par to liecina izrakumu laikā atrastās akmens vannas, kas attiecināmas uz mūsu ēras 1. gadu tūkstoša sākumu. Gruzijas vēsturnieku V. Bagrationi (V. Bagrationi) un V. Esadzes (V. Esadze) pētījumi, kā arī daudzi citi materiāli pierāda, ka Bordžomi aizas minerālūdens izmantots no 1. gadsimta pirms mūsu ēras līdz pat mūsu ēras 16. gadsimta beigām. Turklāt ir atrastas arī māla caurules, kas viduslaikos ierīkotas pie dažiem Bordžomi avotiem. Daudzo karu dēļ 16.–18. gadsimtā avoti ilgu laiku grima aizmirstībā. Tikai 19. gadsimtā pēc tam, kad Gruzija bija pievienota Krievijas impērijai, Bordžomi avotiem atkal tika pievērsta lielāka uzmanība.
Bordžomi minerālūdeņu atradne atrodas Kaukāza kalnu Adžārijas-Imeretijas (Adzhar-Imeretin) grēdas centrālajā daļā, vietā, kuras absolūtais augstums ir 760–920 metru virs jūras līmeņa. Bordžomi minerālūdeni iegūst no deviņiem urbumiem, kas atrodas Bordžomi rezervātā. Šie urbumi ir 1200–1500 metrus dziļi.

Фотография долины Боржоми

Bordžomi ieleja

Bordžomi minerālūdens avoti tiek pētīti kopš 1927. gada. Laikā no 1927. gada līdz 1982. gadam tika izveidoti 57 urbumi, kuru dziļums sniedzās no 18,4 līdz pat 1502 metriem. Pirms tika uzsākta aktīva minerālūdeņu atradnes izpēte, tās centrālajā daļā atradās divi minerālūdens avoti – Jevgeņija avots (Yevgenievskiy) un Jekaterinas avots (Yekaterininskiy). Šie avoti ir neatņemama Bordžomi ielejas vēstures daļa – tie bija vieni no pirmajiem ielejā atklātajiem avotiem un tika nosaukti pulkveža Jevgeņija Golovina (Yevgeniy Golovin) un viņa meitas vārdā, kura tika izdziedināta ar Bordžomi minerālūdeni.

Фотография источника минеральной воды Боржоми в наше время

Avoti mūsdienās

Pašlaik Bordžomi ielejā darbojas trīs minerālūdens ieguves apgabali – Centrālais apgabals (Bordžomi pilsētā), Likani apgabals (Likani (Likani) ciematā) un Vašlovani-Kvibisi apgabals (Vašlovani (Vashlovani) un Kvibisi (Kvibisi) ciema teritorijā). Šajos apgabalos atrodas deviņi urbumi ūdens ieguvei. Papildus ir izveidoti vēl 13 urbumi, kas ļauj regulāri pārbaudīt minerālūdeņu atradnes stāvokli (ūdens līmeni, spiedienu, temperatūru utt.). Lai saglabātu augstos starptautiskos kvalitātes standartus, sistemātiski tiek veikti kompleksi pasākumi minerālūdens ieguves urbumu atjaunošanai un uzlabošanai.

Семья Романовых у источника Боржоми

Romanovu ģimene pie viena no avotiem

Jaunie urbumi, kas tika veikti laikā no 1957. līdz 1978. gadam, ievērojami paplašināja zināmās Bordžomi minerālūdens atradnes robežas. Tika atklāti jauni minerālūdens ieguves apgabali, un būtiski pieauga Bordžomi ūdens krājumi. Padomju laikos tas ļāva saražot līdz pat 400 miljoniem pudeļu gadā, bet mūsdienās tas ļauj iegūt un iepildīt pudelēs „Borjomi” eksportam uz 30 pasaules valstīm.

Kaukāzā atrodami daudzi un dažādi minerālūdeņi, taču neviens sastāva ziņā nelīdzinās minerālūdenim „Borjomi”. Kopš 19. gadsimta par tā unikālajām īpašībām sarakstīti vairāk nekā 100 zinātniski sacerējumi un medicīniski pētījumi. Jau vairāk nekā 170 gadu Bordžomi minerālūdens avotus rūpīgi pēta ģeologi un ķīmiķi, kuri apstiprina temperatūras, ūdens fizikālo un ķīmisko īpašību un minerālvielu sastāva nemainību. Ūdens ķīmiskā un mikrobioloģiskā analīze rūpnīcā tiek veikta katru stundu, ievērojot stingrus Eiropas standartus.

Mūsdienās minerālūdens „Borjomi” sastāvs ir tieši tāds pats, kāds tas bija pirms vairāk nekā 100 gadiem. To pierāda zinātniskie pētījumi, kas tiek veikti kopš 1890. gada. Minerālūdens „Borjomi”, ko atzinīgi novērtējuši daudzi starptautiski izpētes uzņēmumi, tiek pildīts pudelēs tā ieguves vietā un piegādāts patērētājiem, saglabājot visas tā unikālās īpašības.