Wydobywanie i butelkowanie

Wydobywanie Borjomi

Borjomi to unikalne złoża wód wodorowęglanowo-sodowych nasyconych naturalnym dwutlenkiem węgla. Każda kropla wody ze źródeł Borjomi jest bezcenna. 

Na dzień dzisiejszy wszystkie 9 otworów ekspolatacyjnych w wąwozie Borjomi pracuje w trybie samowylewu co oznacza, że każda ilość pobranej wody, odbudowuje się drogą naturalną. Przez te 9 odwiertów, których głębokość sięga 1500 metrów, woda wypychana jest na powierzchnię ziemi poprzez dwutlenek węgla zgromadzony w złożu.

Rozlewanie Borjomi

Uzyskiwana z 9 odwiertów woda mineralna Borjomi dostarczana jest do dwóch rozlewni rurociągami o łącznej długości około 25 kilometrów, które wykonane są z wysokojakościowej stali nierdzewnej. W zbiornikach retencyjnych rozlewni woda stygnie i przechodzi proces klarowania, następnie nasycona jest naturalnym dwutlenkiem  węgla i rozlewana jest do butelek, po czym na zamknięte butelki nakładane są etykiety.

Завод "Боржоми". Боржоми в стеклянных бутылках.

Dzisiaj w mieście Borjomi czynne są dwie rozlewnie: pierwsza zajmuje się w rozlewaniem wody Borjomi do butelki szklanych, a druga do butelek plastikowych. W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadzona została przebudowa infrastruktury i modernizacja fabryk, dzięki czemu dzisiaj Borjomi jest dzisiaj liderem branży, jeżeli chodzi o ilość produkowanej wody, jak również zastosowanych nowych technologii.

Фотография завода

Wysokowykwalifikowany i doświadczony personel, najbardziej nowoczesne linie produkcyjne rozlewu wody w Europie, spełniające międzynarodowe standardy procesu produkcji wody – wszystko to składa się na jakość tego, co kryje zawartość butelki wody Borjomi.  

System kontroli i standardy

Rozlewanie Borjomi realizuje się na zautomatyzowanych liniach technologicznych. Ich wydajność jest tak dobrana aby wykorzystać wydajność złoża wodonośnego i zapewnić pełne zużycie wody trafiającej do rozlewni.  W obu rozlewniach zgodnie z założonym harmonogramem i wdrożonymi procedurami, przeprowadza się cyklicznie kontrolę jakości wody surowej i produktu gotowego.Zadania te realizowane są w nowoczesnych laboratoriach zdolnych wykonywać badania chemiczne i mikrobiologiczne zgodnie z przepisami dyrektyw Komisji Europejskiej określającymi wymagania dla naturalnych wód mineralnych.

Завод "Боржоми"

Dla monitoringu hydrogeologicznego złóż Borjomi wykorzystywane są usługi miejscowych i międzynarodowych ekspertów – Gamma (Gruzja), Zenith Consulting (Wielka Brytania), Antea (Francja), SGS Institut Fresenius (Niemcy). Próbki wody wysyłane są regularnie do laboratoriów w Tibilisi i do krajów importujących tę wodę celem przeprowadzenia analiz.

Завод "Боржоми". Боржоми в пластиковых бутылках.

System kontroli jakości Borjomi daje możliwość kontrolowania procesu produkcyjnego na wszystkich jego etapach – od wydobycia, butelkowania do realizacji dostawy do odbiorcy. W procesie produkcji Borjomi wdrożony został system jakości zgodny z normą ISO 22000 (najbardziej nowoczesny system kontroli bezpieczeństwa produkcji i jakości produktów spożywczych), Borjomi stała się pierwszą wodą mineralną produkowaną zgodnie z normą ISO 22000 w państwach dawnej Wspólnoty Niepodległych Państw i Państw Nadbałtyckich.

Раздел не найден.