Źródła

Góry Kaukazu są znane ze swojego majestatycznego piękna na całym świecie. Znajduje się tutaj największy w Europie Narodowy Park Narodowy Borjomi-Kharagauli, który rozciąga się na obszarze 700 km2.

Wyjątkowa sceneria tego miejsca, jego dostępność, klimat sprzyjający zdrowiu oraz źródła mineralne uczyniły Borjomi jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynkowych w byłym Związku Radzieckim. Uczeni i etnografowie nie przestają mówić o jego "klimatycznym fenomenie". Krystaliczne wody z lodowców gór Bakuriani, zagajniki reliktowych sosen, które rosną u podnóży skał, wszystko to tworzy szczególny ekosystem na wulkaniczym podłożu, z którego rodzi się znana na całym świecie woda mineralna wąwozu Borjomi.

O leczniczych właściwościach tej wody pisano już w najdawniejszych księgach. Według ustaleń historyków i archeologów w dawnych czasach wodę Borjomi nie tylko pito, ale wykorzystywano również do przygotowywania kąpieli leczniczych – świadczą o tym znalezione w trakcie wykopalisk kamienne wanny, których pochodzenie szacuje się na początek pierwszego tysiąclecia naszej ery. Badania gruzińskich historyków W.Bargratoniego i W.Esadze, jak również inne materiały, świadczą o tym, że wody mineralne z wąwozu Borjomi były wykorzystywane od początku I w. przed naszą erą aż do końca XVI w.naszej ery. Opócz tego odnaleziono średniowieczne gliniane rury doprowadzone do niektórych źródeł Borjomi. Od XVI do XVIII wieku z powodu licznych wojen porzucono ich wykorzystanie i o ich istnieniu zapomniano, a dopiero w XIX w. po przyłączeniu Gruzji do Imperium Rosyjskiego, znów zwrócono na nie należytą uwagę.

Złoża wody mineralnej Borjomi występują w centralnej części Adżarsko-Imeretińskiego łańcucha gór Kaukazu, na wysokości bezwzględnej 760-920 m npm. Woda używana do konfekcjonowania wydobywana jest 9 otworami położonymi na terytorium rezerwatu. Głębokość otworów sięga od 1200 do 1500 metrów.

Фотография долины Боржоми

DOLINA BORJOMI

Badania złóż wody Borjomi rozpoczęto w 1927 roku. W okresie od 1927 do 1982 roku wykonano 57 odwiertów o głębokości od 18,4 do 1502 m. Przed rozpoczęciem prac badawczych istniały tylko dwa źródła wody mineralnej Borjomi – Eugeniawskie i Katarzyny, zlokalizowane były w centralnej części złóż podziemnych. Stały się one istotną częścią historii doliny Borjomi jako pierwsze odkryte źródła na tym terenie, zostały nazwane na cześć płk Eugeniusza Gołowina i jego córki, która została wyleczona wodą Borjomi.

Фотография источника минеральной воды Боржоми в наше время

OBECNE UJĘCIA WODY MINERALNEJ

Aktualnie istnieją trzy działające obszary eksploatacyjne wody Borjomi; Centralny (w granicach miasta Borjomi), Likanski (na terenie miasta Likani ) i Waszlowani-Kwibiski (na terenie miast Waszlowani i Kwibisi). Na tych obszarach znajduje się 9 ujęć eksploatacyjnych (woda ujmowana do konfekcjonowania) i 13 odwiertów służących do ciągłego monitorowania złoża i kontroli takich parametrów jak poziom wody, ciśnienie, temperatura itp.). Prowadzony jest szereg prac nad zapewnieniem regeneracji złoża i prawidłową eksploatacją otworów produkcyjnych tak aby spełnić wymagania międzynarodowych norm jakości.

W wyniku prac wiertniczych prowadzonych w latach 1957-1978 odkryto, że obszar wodonośny wody Borjomi jest znacznie większy niż pierwotnie zakładano. Fakt ten uczynił możliwym znaczne zwiększenie produkcji. Pozwoliło to w czasach sowieckich na wyprodukowanie do 400 milionów butelek rocznie. Aktualnie woda Borjomi eksportowana jest do 30 krajów świata.

Istnieje wiele różnych wód mineralnych w regionie Kaukazu, ale żadna z nich nie jest podobna w swoim składzie do wody Borjomi. Od początku XIX wieku napisano ponad 100 prac medycznych i naukowych na temat unikalnych właściwości wody Borjomi.

Od ponad 170 lat ujęcia wody Borjomi są dokładnie badane przez geologów i chemików, którzy potwierdzają stabilność temperatury wody, właściwości fizycznych i chemicznych oraz jej składu mineralnego. Przyzakładowe laboratoria rozlewni wody Borjomi prowadzą badania chemiczne i mikrobiologiczne zgodnie z rozkładem godzinowym spełniając surowe wymagania jakościowe norm europejskich.
Obecnie skład fizyko-chemiczny wody Borjomi jest taki sam jak to było ponad sto lat temu. Potwierdzają to wyniki badań przechowywanych od 1890 roku. Kontrolowana przez międzynarodowe firmy badawcze woda mineralna Borjomi jest butelkowana w miejscu jej wydobycia i dostarczana do konsumentów, zachowując wszystkie swoje unikalne właściwości.


Раздел не найден.