Əlaqə və əks-əlaqə

Şirkətin Tbilisidəki ünvanı:
0102. Gürcüstan
Tbilisi şəhəri,
Marcanişvili küçəsi 6,
Tel. (995 32) 94-16-22
Faks (995 32) 22-36-68
GG&MW

Borjomidəki ünvanı:
1200, Gürcüstan,
Borjomi şəhəri,
Torskaya küçəsi, 39
1№, 2№ və 3№-li SUDOLDURMA ZAVODLARI