BORJOMI austab teie privaatsust. Me kasutame interneti küpsiseid mitmel otstarbel: veebisaidi funktsioonide tarbeks, kasutusmugavuse parandamiseks, suhtlusvõrgustiku integratsiooni tagamiseks ja (suunatud) reklaami kuvamiseks. Meie veebisaidi kasutamise jätkamisel nõustute interneti küpsiste kasutamisega.

Teil on võimalus oma küpsisesätteid alati muuta.

Sildid ja pudelid

Etiketid ja pudelid

Pudel on Borjomi kaubamärgi lahutamatu osa. See on kergesti äratuntav: sinakasroheline klaas või plast, kuulus hirv – Bordžomi oru sümbol, ja kogu maailmas tuntud tootemargi etikett.

Üle 130-aastase mineraalvee ajaloo kestel on pudelit palju kordi muudetud. Muide, juba nõukogude ajal töötati välja ka tänapäeval äratuntav kuju ja tänased Borjomi atribuudid. Aga 2017. aastal lisandus Borjomi suurde nüüdisaegsesse tooteperre alumiiniumpurk, mahuga 0,33 liitrit.

See on üks esimesi Borjomi pudeleid, mis on asetatud erialusele.

Tänu keemik F. Moldenhauerile, kes töötas välja meetodi pudelisse villitud mineraalvee keemiliste ja füüsikaliste omaduste pikaajaliseks säilimiseks, asus Borjomi 1900. aastast maailmaturul kanda kinnitama – just sellisesse pudelisse villitult. Moldenhaueri meetodil küllastatakse vesi süsinikdioksiidiga, mis soodustab kõigi selle omaduste säilimist. Meetodi kasutamine võimaldas alustada Borjomi eksportimist välismaale.

XX sajandi algusest pärit pudel: etiketiga ja ilma.

Parempoolses pudelis on veel tolleaegset Borjomit. XX sajandi alguses hakkas Bordžomi kurust pärinev unikaalne vesi vallutama teisi maid ning pälvima Belgias, Venemaal ja Saksamaal toimunud rahvusvahelistel näitustel mitmeid auhindu (preemiaid, diplome, aukirju).

Nii katsetati pudelite kvaliteeti Borjomi klaasivabrikus (1905. a foto)

Kuna kogu maailmas kuulsa Borjomi nõudlus oli suur, tõi iga väärtusliku pudeli praak kaasa erakorraliste meetmete võtmise ja selle süüdlasele karmi noomituse. Kvaliteedikontroll oli tootmisprotsessi lahutamatu osa, kusjuures toodangu kasv suurenes kiiresti: 1905. aastal, kui see foto tehti, oli Borjomi villimistehas juba mehhaniseeritud ettevõte ning aasta lõpuks saavutati tolle aja kohta rekordiline eksport – 320 000 pudelit aastas!

Esimese villimistehase makett (Borjomi muuseumi püsiekspositsioon).

Just siin villiti Bordžomi mineraalvett tumedast klaasist käsitsi puhutud pudelitesse, mille lekkekindluse määramiseks vaadeldi neid tähelepanelikult päevavalguses. Tehas ehitati 1894. aastal imperaator Nikolai Romanovi ukaasi alusel ja see töötas korrapäraselt kuni XX sajandi viiekümnendate aastateni, tootes tol ajal kogu maailmas tuntud mineraalvett. Seejärel jätkati Borjomi tootmist uues tehases, mis ehitati 1953. aastal eelmise lähedale.

Borjomi pudelite kollektsioon nõukogude ajast. Etiketid aastatest 1907–2000

Nõukogude ajal muutus etikettide ja pudelite disain valikuliselt, arvestades etikettide ja sümbolite tuntust. Aegade jooksul sai Borjomi Kremli ametliku protokolli lahutamatuks osaks: mitte ühelgi tippkohtumisel ei puudunud laualt Borjomi pudelid.

Tuntud mineraalvesi vilksatas ka aeg-ajalt nõukogude ja maailma filmide kaadrites („Bourne'i ultimaatum“, „Solaris“, „Terminal“, „Piir“ (Fringe) jt).

Üks esimesi Borjomi etikette (1907.–1909. a).

Seda kasutati üksnes kohaliku turul müüdavatel pudelitel. Kiri etiketi alaserval „Ekaterininski“ viib meid tagasi aastasse 1841, kui tsaari poolt määratud Kaukaasia kuberner oli Bordžomi allikast pärit mineraalvee mõjust niivõrd vaimustatud, et andis ühele allikatest oma tütre auks nimeks Ekaterininski ja enda auks nimetas veidi hiljem avastatud teise allika – Evgenjevski allikaks.

Üks esimesi Borjomi etikette (1907.–1909. a). Seda kasutati üksnes eksporditavatel toodetel.

Etiketil on peamiselt prantsuse keeles esitatud andmed (omadused, koostis, näidustused). Etiketil esitatud venekeelsed andmed kujutavad endast Borjomi kasulike omaduste lühikirjeldust ja kinnitust käesoleva vee sarnasuse kohta Prantsusmaal asuva Vichy allika veega.

Esimene eksporttoodete etikett nõukogude ajast, 1950. a.

Veel Nikolai Romanovi käsul ehitatud Borjomi villimistehas töötas korrapäraselt kuni XX sajandi viiekümnendate aastateni. Pidevalt kasvava mineraalvee nõudluse tõttu, sh ka välismaal, rajati 1953. aastal vana tehase lähedale ajakohane villimistehas nr 1, mille eksporttoodang ületas juba 1961. aastal tunduvalt varasemat Borjomi eksporti ning ainulaadset vett tarbiti juba 15 maailmariigis, sh USAs, Prantsusmaal ja Austrias…

Valitsusele tanitava vee etikett, 1953. a.

Sellise etiketiga Borjomi oli ametlikel rahvusvahelistel kohtumistel ja poliitbüroo istungitel alati laual. Nende reportaaže näidati iga päev nõukogude infoprogrammide parimal eetriajal ja nende vaatamine oli kuulutatud kohustuslikuks. Borjomi eelistamine kõrgete ametnike poolt oli sellele kaubamärgile parimaks reklaamiks ja tegi selle kõige populaarsemaks veeks kogu NSV Liidus.

Kohaliku toodangu etiketid, 1960. a

Tol ajal oli Borjomi Gruusia NSV visiitkaardiks. Ainulaadse mineraalvee kuulsuse levimine kogu maailmas põhjustas selle nõudluse pidevat kasvu, mistõttu villimistehase tootmiskoormus oli 100%. Ka Bordžomi kuurort, kus oli võimalik otse allikast mineraalvett juua, muutus rahvusvaheliseks eliitkuurordiks.

Eksporttoodangu etikett, 1960. a

1953. aastal rajatud Borjomi uuel villimistehasel tuli pidevalt kasvava mineraalvee nõudluse rahuldamiseks piirvõimsusel töötada. Pikapeale selgus, et tootmise laiendamine ei olnud mitte kapriis, vaid vajadus ja juba 1969. a läks käiku villimistehas nr 2. Tuleb mainida, et 1961. a oli ekspordiks villitud ja pakitud Borjomi pudelite arv tolle aja kohta rekordiline: 423 000 pudelit.

Kohaliku toodangu etiketid, 1970.–1980. a

Eksporttoodangu etiketid, 1970.–1980. a

Kaheksakümnendad aastad olid Borjomi veele viljakaks ajajärguks. Aastatel 1957–1978 teostati puurimistöid, mille tulemusena Bordžomi mineraalvee leiukoht tunduvalt laienes. Suurenes mineraalvee kaevude arv. Sellest tulenevalt kasvas toodangu väljalase: kaheksakümnendatel aastatel villiti umbe

Etikett, 1990. a

Nõukogude Liidu lagunemine ja sellega kaasnenud Gruusia majanduse ajutine ebastabiilsus ei avaldanud Borjomi tootmismahule kõige paremat mõju: 5 miljonit pudelit aastas oli kaubamärgi ajaloos kõige madalm seis. Sellest hoolimata püüdsid kõik, kes selle mineraalveega tegelesid, tulevikku optimistlikult suhtuda ja töötasid tootmisprotsessi igal etapil hoolikalt ja põhjalikult.

See vesi on rahvuslik vara, mida üritati ka riigile kõige raskematel aegadel päästa.

Esimesed Borjomi etiketid ajajärgust „Georgian Glass & Mineral Water Co. N. V.“. 1995. aasta oli Borjomi tänase ajaloo esimene etapp, sest just siis asutati ettevõte „Georgian Glass & Mineral Water Co. N. V.“, mis võttis üle kaubamärgi tootmise ja arendamise juhtimise. Atraktiivsest ettevõttest huvitusid välisinvestorid (EBRD, Maailmapank, Hollandi fond ING Barings). Saadud investeeringud võimaldasid mõlemad villimistehased moderniseerida ja ülilühikese ajaga klaaspudelites Borjomi tootmise käivitada ning legendaarne vesi jõudis jälle tarbijateni.