Borjomi vee vulkaaniline päritolu | VESI BORDŽOMI ORUST

Borjomi mineraalvesi on vulkaanilise päritoluga ja looduslike omaduste poolest rohkem kui 1500 aastat vana. Looduslik süsihappegaas surub vee 8–10 km sügavuselt maapõuest pinnale. Erinevalt teistest naatriumvesinikkarbonaadiga veetüüpidest ei jahtu Borjomi vesi maa all ära ning väljub sealt soojana (38–41°C). Väljumisteekonnal rikastub vesi 60 erineva mineraaliga, mida leidub Kaukaasia mädege pinnases.

Borjomi vee uuringud näitavad, et selle tekkes osalevad suure soolasisaldusega vesi, uus värske vesi ja madala soolasisaldusega vesi. Kuidas pääseb vesi maa sisemusest pinnale? Et sellele küsimusele vastata, meenutame kõigepealt mõningaid teooriaid maapõues peituva vee päritolu kohta.

Juba antiikajal püstitas Rooma arhitekt Marcus Vitruvius Pollio ühe esimestest teooriatest, milleks oli infiltratsiooniteooria. Tänapäeva teadlased toetuvad sellele endiselt. Antud teooria järgi pärineb maapõuevesi atmosfäärilistest sademetest, mis on imbunud maasse läbi mägedevaheliste kanalite.

19. sajandi lõpus imetles maailm saksa inseneri O. Volgeri kondensatsiooniteooriat, mille järgi tekkis maapõue vesi tänu atmosfääri veegaasi kondenseerumisele pinnases.

Lõpetuseks, üks viimaseid – ürgvee-teooria pärineb Viini geoloog E. Suessilt. Teadlane tõestas, kuidas mineraalvesi on seotud Maa magmaga. Tema teooria järgi satuvad vedelas magmas sisalduvad elemendid madalama temperatuuriga piirkonda ja kondenseeruvad, tekitades ürgvett, mis väljub pinnasest allikate kaudu. Ent väljuv vesi pole puhas ürgvesi – see liigub läbi koopaõõnsuste, kus vulkaanilised gaasid lahustavad tahkeid aineid, nii et ürgvesi täitub mineraalidega ja seguneb maa-aluse veega, millel on muu päritolu (tihti nt infiltratsioon).

1990ndate alguses avastati ühe uurimuse käigus, et Borjomi mineraalvesi erineb põhjalikult teistest uuritud veeliikidest hapniku isotoopide osakaalu poolest.
Andmed kinnitavad, et selles mineraalvees on märkimisväärne osa ürgvee komponente. Borjomi vee ainulaadsed omadused aitavad hoida inimese füüsilisi ja vaimseid võimeid ning vee saladuslik päritolu on taganud populaarsuse.