BORJOMI austab teie privaatsust. Me kasutame interneti küpsiseid mitmel otstarbel: veebisaidi funktsioonide tarbeks, kasutusmugavuse parandamiseks, suhtlusvõrgustiku integratsiooni tagamiseks ja (suunatud) reklaami kuvamiseks. Meie veebisaidi kasutamise jätkamisel nõustute interneti küpsiste kasutamisega.

Teil on võimalus oma küpsisesätteid alati muuta.

Borjomi ammutamine

Käesolevaks hetkeks töötavad kõik 9 kasutusel olevat puurauku Borjomi kurus iseenesliku taastootmise režiimil, mis tähendab, et ammutatakse ainult sellises koguses, et vesi ka loomulikult taastuks. Mööda neid puurauke, millest mõne sügavus ulatub vahel 1500 meetrini, tõukab süsihappegaas mineraalvett maapinnale.

Borjomi villimine

Borjomi villimine toimub automatiseeritud tehnoloogilistel liinidel. Nende võimsus laseb ammutatava vee võimalusi täielikult rakendada. 

Puuraukudest saadud mineraalvesi toimetatakse villimistehasesse, kus see settib, seejärel seda jahutatakse, rikastatakse loodusliku süsihappegaasiga ja villitakse pudelitesse, mis seejärel korgitakse ja „pärjatakse“ siltidega. Alates 2017. aastast villitakse vett ka alumiiniumpurkidesse mahuga 0,33

Viimaste aastate jooksul on Borjomi linna tehast kaasajastatud ja varustatud uute seadmetega, tänu millele on ettevõte muutunud tootmisharu liidriks nii väljalastava toodangu mahu kui ka rakendatavate innovaatiliste tehnoloogiate poolest.

Borjomi kvaliteet

Tehases teostatakse perioodiliselt ja ranges vastavuses kinnitatud protseduuriga toodangu ja allikatest ammutatava vee kvaliteedikontrolli, mille jaoks on loodud kaasaegne keemiliste ja mikrobioloogiliste laboratooriumide kompleks. Analüüse teostatakse vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivide nõuetele joogi- ja mineraalvee kvaliteedi kohta.

Borjomi maardla hüdrogeoloogilise seire jaoks kasutatakse kohalike ja rahvusvaheliste ekspertide teenuseid – Gamma (Gruusia), Zenith Consulting (Suurbritannia), Antea (Prantsusmaa), SGS Institut Fresenius (Saksamaa). Vee näidised saadetakse väliste laboratoorsete analüüside jaoks regulaarselt Thbilisisse ja importivatesse riikidesse.

Borjomi kvaliteedikontrolli süsteem annab võimaluse kontrollida tootmisprotsessi kõigi selle etappide jooksul – alates ammutamisest kuni villimise ja kohaletoimetamiseni. Peale selle vastab see süsteem täielikult ISO 22000 nõuetele ning Borjomi ise oli esimene mineraalvesi SRÜ riikides ja Baltimaades, millele omistati ISO 22000 kvaliteedistandard.