გახდეს დისტრიბუტორი

კომპანიის თბილისის მისამართი
  • ტელ: +995 32 2 484 484 
  • ფაქსი: +995 32 223 668 
  • ცხელი ხაზი: +995 32 2 422 227 
  • დ. აღმაშენებლის გამზ. 80 
  • 0102 თბილისი, საქართველო
კომპანიის მისამართი ბორჯომში
  • საქართველო, 0102,
  • ქ. ბორჯომი 
  • თორის ქ. 39
  • ჩამომსხმელი ქარხნები: N1 და N2

გახდეს დისტრიბუტორი