წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები.

ქუქის პოლიტიკა

ისიამოვნე კოლეგებთან ურთიერთობით

თუ ოფისის ჩვეულ ხმაურს მოუსმენ, აუცილებლად შეამჩნევ, რომ ორშაბათ დილით და პარასკევს, სადილის შემდეგ, ის განსაკუთრებულ, დადებით ელფერს იძენს. არის იმაში რაღაც განსაკუთრებული სიამოვნება, როცა კოლეგებთან ერთად ცივ „ბორჯომს“ მიირთმევ და უზიარებ მათ გასული „ვიქენდის“ შთაბეჭდილებებს, საუბრობთ კარგ

ფილმზე ან საინტერესო წიგნზე, მომავალი დასვენების დღეების გეგმებს უზიარებთ ერთმანეთს... კიდევ ერთი ყლუპი „ბორჯომი“ და თანამოაზრეებთან სასიამოვნო ურთიერთობით, დადებითი ემოციებით დამუხტული აგრძელებთ მუშაობას.