წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები.

ქუქის პოლიტიკა

ოჯახთან ურთიერთობა სასიამოვნოა

სავარაუდოდ, ყველა ჩვენგანს აქვს პერსონალური, პატარა ტრადიციები. შეიძლება ეს იყოს სადილი ან საუზმე, რომლის მომზადებაშიც მთელი ოჯახი მონაწილეობს. პიკნიკები ბუნებაში... სპონტანური „ვიქენდები“... რასაც სიამოვნება მოაქვს და დიდი ხნის შემდეგ კარგი გასახსენებელია... და თან, როცა ამ ყველაფრის შეუცვლელი მეგზური „ბორჯომია“, ამ უნიკალური წყლის ვულკანური მინერალების ძალა, ახლობელ ადამიანებთან გატარებულ ყოველ წამს უფრო ნათელს, სასიამოვნოდ მოსაგონარს ხდის და თავისებურ გემოს აძლევს, რომელიც ასე იოლი და სასიამოვო გასაზიარებელია ახლობელი, ძვირფასი ადამიანებისთვის - განსაკუთრებით „ბორჯომთან“ ერთად.