წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები.

ქუქის პოლიტიკა

„ბორჯომი“ მინის ბოთლში - 0.5ლ.

მინერალური წყალი „ბორჯომი“ 0.5ლ. მოცულობის ბოთლში გამოირჩევა ცნობადობით, უცვლელი გემოთი და ოპტიმალური მოცულობით. იგი ნებისმიერ სუფრას დაამშვენებს.

„ბორჯომის“ წყლის შემადგენლობა:

  • ჰიდროკარბონატები“ 3500-5000მგ/დმ3
  • ქლორიდები: 250-500მგ/დმ3
  • კალციუმი: 20-150მგ/დმ3
  • მაგნიუმი: 20-150მგ/დმ3
  • ნატრიუმი: 1000-2000მგ/დმ3
  • კალიუმი: 15-45მგ/დმ3
  • მინერალიზაცია: 5,0-7,5მგ/დმ3
  • ნახშირორჟანგი, %: 0,34-0,42მგ/დმ3

საფარი

თავსახურზე ლათინური ასოებით აწერია „ბორჯომი“, ხოლო ფონად გამოყენებულია Georgian Green ფერი, რომელიც დაპატენტებულია და ცნობილია „ქართული-მწვანეს“ სახელით.

წინა ეტიკეტი

ბოთლის მთავარი ეტიკეტის ზედა ნაწილზე, თეთრ ფონზე, გამოსახულია ინგლისური წარწერა Borjomi. დიზაინში ჩართულია დეკორატიული ვერცხლის ზოლები, ხოლო ლოგო დატანილია ვერტიკალურად.

რელიეფის იმიჯი ირმის

რელიეფური ირმის ლოგო - „ბორჯომის“ უცვლელი სიმბოლოა. იგი განთავსებულია ბოთლის ცენტრალურ ნაწილში ზედა და ქვედა ეტიკეტებს შორის.

ბოთლის ფერი

ბოთლის ფერი - მოცისფრო-მომწვანოა. ეს ფერი დაპატენტებულია და ცნობილია „ქართული-მწვანეს“ სახელით - Georgian Green.

ლეიბლის წინა ბოლოში

ქვედა მთავარი ეტიკეტი შეიცავს წარწერას - „ბორჯომი“ ქართული ასოებით, რომელიც წარმოდგენილია თეთრ, დეკორატიული ვერცხლის ზოლებით დატვირთულ ფონზე, ეტიკეტის ზედა ნაწილზე კი განთავსებულია ბორჯომის ხეობის მხატვრული ილუსტრაცია.

ჩამოსვლის თარიღი, ვადის გასვლის თარიღი და სურათების რაოდენობა

იგივე ეტიკეტზე, მარცხენა ან მარჯვენა ქვედა კუთხეში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ჩამოსხმის თარიღი, ვარგისიანობის პერიოდი და პარტიის ნომერი, ხოლო მარცხენა კიდეში QR კოდი.

შტრიხ

ინფორმაცია მწარმოებელსა და იმპორტიორზე მოცემულია ბოთლის უკანა ეტიკეტზე.
პირველი ციფრები გვიჩვენებს მწარმოებლის წარმომავლობას - ამ შემთხვევაში საქართველოს - 4860019...