Welcome! There is USA version of website
Transfer

Gruzijos Boržomio slėnis

Kaukazo kalnai garsėja savo didingu grožiu visame pasaulyje. Ten yra didžiausias Europoje Boržomio-Karagaulio nacionalinis parkas, kurio plotas viršija 700 km2. Dėl šios vietovės grožio, prieigų, sveikatai palankaus klimato, o, svarbiausia, mineralinio vandens versmių Boržomis tapo vienu populiariausių Tarybų Sąjungos kurortų. Mokslininkai ir etnografai nuolat kalba apie išskirtinį šios vietovės klimatą: tyriausias Bakurianio kalnų ledynų vanduo, uolų papėdėse augančios reliktinės pušų giraitės sudaro ypatingą ekosistemą ir jos ugnikalnio gelmėse gimsta visame pasaulyje garsėjantis Boržomio tarpeklio vanduo.

Šio vandens gydomosios savybės minimos dar senovės epuose. Pasak istorikų ir archeologų, senovėje Boržomio šaltinių vandenį ne tik gerdavo, bet ir naudodavo gydomosioms vonioms. Šį faktą patvirtina kasinėjimų metu rastos akmeninės vonios, priskiriamos pirmajam mūsų eros tūkstantmečiui. Gruzijos istorikų V. Bagrationio ir V. Esadzės tyrinėjimų medžiaga bei įvairūs kiti duomenys liudija, jog Boržomio tarpeklio vanduo buvo naudojamas ir vartojamas nuo I a. pr. iki XVI a. pab. Be to, rasta ir viduramžių laikų molinių vamzdžių, nutiestų kai kurių Boržomio šaltinių link. Dėl XVI–XVIII a. vykusių karų šie šaltiniai buvo ilgam primiršti ir apleisti ir tik XIX a., kai Gruzija tapo Rusijos imperijos dalimi, jie vėl sulaukė didelio dėmesio.

„Boržomio mineralinio vandens telkinys yra Kaukazo kalnų Adžarijos ir Imeretijos kalnagūbrio vidurinėje dalyje, 760–920 m aukštyje virš jūros lygio. Šis vanduo išgaunamas iš Boržomio draustinio teritorijoje esančių 9 gręžinių. Gręžiniai yra nuo 1 200 iki 1 500 m gylio.

Boržomio mineralinio vandens šaltinis

Boržomio vandens telkinio žvalgymai vyko nuo 1927 m. Nuo 1927 iki 1982 m. buvo išgręžti 57 gręžiniai, kurių gylis 18,4–1 502 m. Iki žvalgymų viduriniame telkinio sklype buvo du mineralinio vandens šaltiniai – Eugenijaus ir Jekaterinos. Jie tapo neatsiejami nuo Boržomio slėnio istorijos kaip vieni pirmųjų atrastų šaltinių ir buvo pavadinti pulkininko Eugenijaus Golovino ir jo dukters, išgijusios nuo Boržomio vandens, vardais.

Šiandien Boržomio slėnyje yra trys eksploatuojami telkiniai: centrinis (Boržomio miesto centre), Likanio (Likanio gyvenvietėje) ir Vašlovani-Kvibisio (Vašlovani ir Kvibisio gyvenvietėse). Šiuose sklypuose yra 9 eksploatuojami gręžiniai. Dar 13 gręžinių naudojami pačiam telkiniui stebėti (vandens lygiui, slėgiui, temperatūrai ir pan.). Nuo 2000 m. gavybos gręžinių gerinimo ir priežiūros darbai atliekami sistemingai, laikantis tarptautinių kokybės standartų.

Boržomio versmės

Dėl 1957–1978 m. vykusių gręžinėjimų buvo gerokai praplėstos Boržomio telkinio ribos, atrasta naujų eksploatuotinų telkinių ir smarkiai išaugo Boržomio mineralinio vandens atsargos. Todėl tarybiniais laikais buvo išpilstoma iki 400 mln. butelių vandens per metus, o šiandien Borjomi išgaunamas, išpilstomas ir tiekiamas į 40 pasaulio šalių.

Kaukazo regione yra įvairių rūšių mineralinio vandens, tačiau nė vieno jų sudėtis neprilygsta Borjomi. Nuo XIX a. pradžios apie jo išskirtines savybes parašyta daugiau nei 100 mokslinių darbų, atlikta įvairiausių tyrimų. Jau daugiau kaip 170 metų Boržomio slėnio mineralinio vandens šaltinius išsamiai tiria geologai ir chemikai, kurie patvirtina vandens temperatūrą, fizikines ir chemines savybes bei mineralinę sudėtį. Cheminė ir mikrobiologinė vandens analizė atliekama gamykloje kas valandą, laikantis griežtų Europos standartų.

Šiandieninis Boržomio šaltinių vanduo yra toks pat, koks buvo daugiau nei prieš šimtmetį. Tai patvirtina nuo 1890 m. atliekami tyrimai. Daugybės tarptautinių tyrimų įmonių patikrintas mineralinis vanduo Borjomi vietoje išpilstomas į butelius ir vartotojus pasiekia išsaugojęs visas savo išskirtines savybes.