Ieguve un pildīšana pudelēs

„Borjomi” ieguve

Bordžomi ir unikāla ogļskābo gāzi un nātrija bikarbonātu saturoša minerālūdens atradne. Katra Bordžomi avota ūdens lāse ir nenovērtējams dārgums. Tāpēc, lai saglabātu ūdens minerālu sastāvu, Gruzijas derīgo izrakteņu krājumu valsts komiteja 2006. gadā noteica, ka laika posmā no 2006. līdz 2031. gadam dienā drīkst iegūt 561 000 litru minerālūdens, kas ļauj ik dienu saražot vairāk nekā 1 000 000 pudeļu pasaulslavenā minerālūdens.

Pašlaik visi deviņi Bordžomi aizā izveidotie minerālūdens ieguves urbumi ir pašizplūdes urbumi, tātad no urbumiem iegūtais minerālūdens daudzums dabīgi atjaunojas. Pa šiem urbumiem, kas dažkārt ir pat 1500 metrus dziļi, minerālūdeni virszemē izspiež ogļskābā gāze.

„Borjomi” pildīšana pudelēs

No urbumiem iegūto minerālūdeni pa 25 km garu kvalitatīva nerūsējošā tērauda cauruļvadu nogādā pudeļu pildīšanas rūpnīcās. Tur ūdeni nostādina un atdzesē, tam pievieno dabīgu ogļskābo gāzi, to iepilda pudelēs un pudelēm uzlīmē etiķetes.

Mūsdienās Bordžomi pilsētā darbojas divas pudeļu pildīšanas rūpnīcas: vienā no tām stikla un PET pudelēs tiek pildīts minerālūdens „Borjomi”, otrā – citi vietējie „IDS Borjomi Beverages” dzērieni. Pēdējo desmit gadu laikā ir veikta pilnīga šo rūpnīcu un visu tajās izmantoto iekārtu modernizācija. Tāpēc tagad Bordžomi rūpnīcas ir kļuvušas par nozares ievērojamākajām ražotnēm ne tikvien produkcijas apjoma, bet arī tehnoloģisko inovāciju ieviešanas ziņā.


Фотография завода


Kvalificēti un pieredzējuši darbinieki, modernākās pudeļu pildīšanas līnijas no Eiropas un starptautiskajiem standartiem atbilstošs ražošanas process ļauj nodrošināt nevainojamu „Borjomi” kvalitāti.

Vadības sistēma un standarti

„Borjomi” pildīšanai pudelēs tiek izmantotas automatizētas tehnoloģiskās līnijas. Līniju jauda ļauj izmantot visu iegūto minerālūdeni. Gan rūpnīcas, gan no urbumiem iegūto minerālūdeni periodiski pārbauda, ievērojot apstiprināto produkcijas kvalitātes kontroles procedūru. Šīs pārbaudes veic modernā ķīmiskā un mikrobioloģiskā laboratorijā. Analīzes tiek veiktas atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvām par dzeramā ūdens un minerālūdens kvalitāti.


Завод "Боржоми". Боржоми в стеклянных бутылках.


Bordžomi minerālūdeņu atradnes hidroģeoloģiskai izpētei un novērošanai tiek piesaistīti vietējie un starptautiskie eksperti, piemēram, „Gamma” (Gruzija), „Zenith Consulting” (Apvienotā Karaliste), „Antea” (Francija) un „SGS Institute Fresenius” (Vācija). Turklāt ūdens paraugus regulāri pārbauda arī ārējās laboratorijās Tbilisi un valstīs, kas importē minerālūdeni „Borjomi”.


Завод "Боржоми"


„Borjomi” kvalitātes vadības sistēma ļauj kontrolēt visus ražošanas procesa posmus no ūdens ieguves līdz tā pildīšanai pudelēs un piegādāšanai. Turklāt tā atbilst visām ISO 22000 standarta prasībām (modernākā pārtikas produktu drošības un kvalitātes novērtēšanas sistēma). „Borjomi” ir pirmais minerālūdens, kuram NVS un Baltijas valstīs piešķirts ISO 22000 kvalitātes sertifikāts.


Завод "Боржоми". Боржоми в пластиковых бутылках.