close-icon
location-icon
Ваша страна [USA]?
Are you from [USA]?
yes
Select your country
USA
Azərbaycan
Беларусь
Eesti
Georgia
Казахстан
Latvijas
Lietuvių
Молдова
Polska
Россия
Україна
USA
International | English
International | Русский
yes

Ta witryna używa plików cookie. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików.

Dowiedz się więcej tutaj

Etykiety i butelki

Etykiety i butelki

Butelka jest ważną częścią Borjomi. Jest zawsze łatwa do rozpoznania: wykonana z niebiesko-zielonego szkła lub plastiku z wytłoczonym na nim jeleniem – symbolem doliny Borjomi, zaopatrzona w znaną na całym świecie etykietę firmy. W ciągu stu lat historii wody mineralnej jej butelka zmieniała się wielokrotnie. Jednak już w czasach sowieckich stworzono butelkę, której kształt pozostaje nadal aktualny. 

Tak wygląda butelka Borjomi dziś. Jeden z licznych, współczesnych produktów rodziny Borjomi.

Jest to jedna z pierwszych butelek Borjomi ustawiona na specjalnej podstawie.

Dzięki chemikowi F. Moldenhauerowi, który opracował metodę długotrwałego zachowania właściwości chemicznych i fizycznych wody mineralnej, rozlanej do butelek, od roku 1900 Borjomi zaczyna podbijać świat – w takiej właśnie butelce. Metoda Moldenhauera to nasycenie wody dwutlenkiem węgla, co sprzyja zachowaniu wszystkich jej właściwości. Wykorzystanie tej metody pozwoliło w tamtych czasach rozpocząć eksport Borjomi za granicę.

Butelki początku XX wieku: z etykietą lub bez.

W tej po prawej pozostało jeszcze trochę Borjomi z tamtych czasów. Na początku XX stulecia unikatowa woda wąwozu borjomskiego zaczyna podbijać inne kraje i zdobywać liczne nagrody (premie, dyplomy, listy pochwalne) na wystawach międzynarodowych w Belgii, Rosji i w Niemczech.

Tak sprawdzano jakość butelek dla Borjomi w hucie szkła (zdjęcie roku 1905)

Sława Borjomi roznosi się po całym świecie. Każda butelka drogocennej wody schodzi na pniu, przerwy w dostawie to już katastrofa i ostra nagana dla winnego. Kontrola jakości jest integralnym składnikiem procesu produkcyjnego, który błyskawicznie się rozwija: w roku 1905, kiedy zrobiono to zdjęcie, rozlewnia wody Borjomi była już zakładem zmechanizowanym, a wskaźnik eksportu na koniec tego roku sięgał rekordowej dla tamtych czasów poprzeczki
320 000 butelek rocznie!

Makieta pierwszej rozlewni (oficjalna ekspozycja muzeum Borjomi).

Właśnie tu do butelek z ciemnego szkła, dmuchanych ręcznie i sprawdzanych pod kątem integralności uważnym przypatrywaniem się butelkom w świetle dziennym, rozlewano mineralną wodę Borjomi. Zakład zbudowano w roku 1894 na rozkaz cesarza Mikołaja Romanowa. Zakład ten pracował bez zakłóceń aż do lat 50 ХХ stulecia, produkując wodę znaną już wtedy na całym świecie. Później produkcję Borjomi kontynuowano w nowym zakładzie, powstałym w roku 1953 niedaleko poprzedniego.

Kolekcja butelek Borjomi z lat radzieckich. Etykiety z lat 1907–2000

W czasach radzieckich wzornictwo etykiet i butelek zmieniano punktowo, z zachowaniem rozpoznawalności etykiet i symboliki. Z biegiem lat Borjomi stała się nieodłącznym elementem oficjalnego protokołu Kremla: żadne spotkanie na szczycie nie obyło się bez butelki Borjomi na stole.

Słynna woda co chwilę pojawiała się w kadrach filmów radzieckich i światowych (Ultimatum Bourne’a, Solaris, Terminal, Na granicy światów i inne).

Jedna z pierwszych etykiet Borjomi (lata 1907-1909).

Wykorzystywana wyłącznie do wody sprzedawanej na rynku lokalnym. Napis „Jekatieriniński” w dolnej części etykiety odsyła nas do okresu roku 1841: właśnie wtedy na namiestniku cara na Kaukazie woda ze źródeł w Borjomi zrobiła takie wrażenie, że nazwał jedno z nich na część swojej córki Katarzyny (Jekatieriny) – Jekatierinińskim, a drugie, znalezione nieco później – Jewgieniewskim, na swoją cześć.

Jedna z pierwszych etykiet Borjomi (lata 1907–1909). Wykorzystywana wyłącznie do wody sprzedawanej na rynkach eksportowych.

Informacja na etykiecie przeważnie w j. francuskim (właściwości, skład, wskazania). Część etykiety w j. rosyjskim krótko opisuje dobroczynne właściwości Borjomi i stwierdza podobieństwa tej wody do wody ze źródła francuskiego Vichy.

Pierwsza radziecka etykieta eksportowa z r. 1950.

Rozlewnia Borjomi zbudowana jeszcze przez Mikołaja Romanowa funkcjonowała do lat 50 ХХ stulecia. W związku z ciągle rosnącym popytem na wodę mineralną, w tym zza granicy, w roku 1953 niedaleko od starego zakładu zbudowano współczesną rozlewnię nr 1 – i już w roku 1961 wolumen eksportowanej wody Borjomi znacząco wzrósł, a niepowtarzalną wodę zaczęto pić w 15 krajach świata, włączając USA, Francję i Austrię…

Etykieta rządowa z roku 1953.

Butelka Borjomi z taką etykietą zawsze stoi na stołach podczas oficjalnych spotkań międzynarodowych i posiedzeń biura politycznego. Takie obrazki pokazywano w głównych radzieckich programach informacyjnych, których oglądanie było obowiązkowe. Miłość władz do Borjomi staje się najlepszą reklamą dla tej wody mineralnej – i czyni ją najpopularniejszą wodą całego ZSRR.

Etykiety lokalne 1960 r.

W tym okresie Borjomi staje się wizytówką Gruzińskiej SRR. Wieść o słynnej unikatowej wodzie mineralnej, która obiegła cały świat, prowadzi nie tylko do ciągle rosnącego popytu na nią, wskutek czego rozlewnia pracuje na 100% mocy produkcyjnych. Samo uzdrowisko Borjomi z możliwością napicia się wody prosto ze źródła staje się międzynarodowym elitarnym miejscem wypoczynku.

Etykieta eksportowa 1960 r.

Nowa rozlewnia Borjomi zbudowana w 1953 r. pracuje na granicy swoich możliwości, aby zaspokoić ciągle rosnący popyt na wodę mineralną. Stopniowo staje się jasne, że rozszerzenie produkcji to nie zachcianka, lecz konieczność, i już w roku 1969 rozlewnia nr 2 zostaje uruchomiona. Ale na razie, w roku 1961, liczba butelek Borjomi, rozlanych i zapakowanych na eksport, wynosi rekordowo dla tamtych czasów: 423 tysiące butelek.

Etykiety lokalne lata 1970–1980.

Etykiety eksportowe lata 1970–1980.

Lata osiemdziesiąte były bardzo dobre dla wody Borjomi. W okresie od roku 1957 do 1978 przeprowadzono prace wiertnicze, wskutek czego granice złóż Borjomi istotnie się poszerzyły. Wzrosła liczba odwiertów, z których wydobywano wodę mineralną. I odpowiednio wzrósł wolumen produkcji: w latach 80 rozlewano około 400 mln butelek Borjomi w ciągu roku!


Etykieta 1990 r.

Okres rozpadu Związku Radzieckiego i towarzysząca mu niestabilność gospodarki Gruzji nie najlepiej odbiły się na produkcji Borjomi: 5 mln butelek w ciągu roku – najniższa liczba w całej historii marki handlowej. Tym nie mniej wszyscy, którzy zajmowali się tą wodą, starali się patrzeć z optymizmem w przyszłość, ze starannością i dokładnością podchodząc do każdego etapu procesu produkcyjnego.

Ta woda jest wartością narodową, którą starano się chronić nawet w najgorszych dla kraju czasach.

Pierwsze etykiety Borjomi okresu „Georgian Glass & Mineral Water Co. N. V.”.

Rok 1995 to pierwszy etap w najnowszej historii Borjomi: właśnie wtedy założono spółkę „Georgian Glass & Mineral Water Co. N. V.”, która zajęła się zarządzaniem produkcją i rozwojem marki. Przedsiębiorstwo staje się wówczas atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych (EBOiR, Bank Światowy, Fundusz Holenderski ING Barings). Inwestycje, które wpłynęły, pozwoliły zmodernizować obie rozlewnie i w bardzo krótkim czasie uruchomić produkcję Borjomi w szklanych butelkach, dostarczając legendarną wodę kochającym ją producentom.