Wulkaniczne pochodzenie Borjomi

Borjomi to woda mineralna pochodzenia wulkanicznego, której wiek oceniany jest na ponad 1500 lat. Na powierzchnię ziemi  wypychana jest przez dwutlenek węgla naturalnie zgromadzony w pokładach wodonośnych znajdujących się na głębokości 8-10 kilomtetrów. W odróżnieniu od innych  wód mineralnych o znacznej zawartości wodorowęglanu sodu, woda Borjomi nie stygnie pod ziemią i wypływając na powierzchnię utrzymuje temperaturę w zakresie od  38 do 41°С, po drodze wzbogacając swój skład o sole 60 różnych minerałów znajdujących się w skałach gór Kaukazu.

Rezultaty badań nad wodą Borjomi wskazują na to, że w jej tworzeniu uczestniczą  wody głęboko zasolone i świeże wody słodkie. Ale jak naprawdę przebiega ten proces w głębi ziemi ? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować kilka teorii na temat pochodzenia wód podziemnych.

Pierwsza z nich, teoria infiltracji, choć zaproponowana przez rzymskiego architekta Marka Witriwiusza Pollio jeszcze w czasach antycznych, to jednak i współcześni uczeni również opierają się na niej. Zgodnie z tą teorią, złoża wód podziemnych tworzą się w rezultacie opadów atmosferycznych, z których woda przenika wgłąb ziemi poprzez różne warstwy skał.

Pod koniec XIX w. świat zachwycił się teorią kondensacji niemieckiego inżyniera O.Volgera, który zakładał że wody podziemne tworzą się wskutek kondensacji w glebie pary wodnej z atmosfery.

Wreszcie jedna z ostatnich teorii – teoria juwenilna – została zaproponowana w 1902 roku  przez wiedeńskiego geologa E. Suessa. Uczony znalazł szereg dowodów na to, że istnieje związek pomiędzy wodą mineralną a magmą ziemi. Według niego produkty wydzielające się z roztopionej magmy trafiają w te obszary ziemi, gdzie panuje niższa temperatura i następnie ulegają kondensacji, tworząc wody juwenilne (pierwotne), które w formie źródeł wypływają na  powierzchnię ziemi. Nie dzieje się to jednak w formie czystej, często pod wpływem gazów pochodzenia wulkanicznego, woda magmowa rozpuszcza te warstwy skalne, nasycając się minerałami i miesza się z wodą podziemną, która ma inne (często infiltracyjne) pochodzenie.

Na początku lat 90 ubiegłego wieku w trakcie jednego z badań odkryto, że proporcje kilku izotopów wodoru występujących w wodzie Borjomi zasadniczo różnią się od innych badanych wód. Nie można wykluczyć, że te dane potwierdzają zasadność teorii juwenilnej, która uzasdania powstawanie wody juwenilnej. Możliwe jest również, że unikalność wody Borjomi, jej pozytywny wpływ na organizm, jej popularność są rezultatem tajemnicy, która wiąże się z jej pochodzeniem.