Welcome! There is USA version of website
Transfer

Pochodzenie wulkaniczne Borjomi

Borjomi to naturalna woda mineralna pochodzenia wulkanicznego, której wiek szacowany jest na ponad 1500 lat. Na powierzchnię ziemi wypychana jest z głębokości 8-10 kilometrów przez naturalny dwutlenek węgla. W odróżnieniu od wielu innych wód mineralnych o znacznej zawartości wodorowęglanu sodu woda Borjomi nie ostyga pod ziemią i wypływa na powierzchnię jako ciepła (38-41°С), po drodze wzbogacając swój skład o sole różnych minerałów znajdujących się w skałach gór Kaukazu.

Wyniki badań wody Borjomi wskazują na to, że w jej tworzeniu uczestniczą wody głębinowe nasycone minerałami, świeże słodkie i niskozmineralizowane. W jaki sposób przebiega ten proces w głębi ziemi? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować kilka teorii dotyczących pochodzenia wód podziemnych.

Pierwsza z nich – teoria infiltracji – wysunięta została przez rzymskiego architekta Marka Witriwiusza Pollio jeszcze w czasach antycznych, jednak stosowana jest również przez współczesnych uczonych. W myśl tej teorii złoża wód podziemnych tworzą się w wyniku opadów atmosferycznych, których woda przenika w głąb ziemi, omijając liczne warstwy skał.

Pod koniec XIX w. świat zadziwiła teoria kondensacji, wysunięta przez niemieckiego inżyniera O. Volgera, który ogłosił, że wody podziemne tworzą się wskutek kondensacji pary wodnej z atmosfery w glebie.

Wreszcie jedna z ostatnich teorii – teoria juwenilna – została zaprezentowana w 1902 roku przez wiedeńskiego geologa E. Suessa. Uczony znalazł szereg dowodów na to, że istnieje związek pomiędzy wodą mineralną a magmą ziemi. Według niego substancje wydzielające się z roztopionej magmy trafiają w te obszary ziemi, gdzie panują niższe temperatury, po czym ulegają kondensacji, tworząc wody juwenilne (pierwotne), które w postaci źródeł wypływają na powierzchnię ziemi. Nie dzieje się to jednak w formie czystej – często pod wpływem gazów pochodzenia wulkanicznego woda magmowa rozpuszcza warstwy skalne, pobierając z nich minerały, i miesza się z wodą podziemną innego (często infiltracyjnego) pochodzenia.

Na początku lat 90 ubiegłego wieku w toku jednego z badań odkryto, że stosunki kilku izotopów wodoru występujących w wodzie Borjomi zasadniczo różnią się od stosunków w innych wodach poddanych badaniu. Nie można wykluczyć, że te dane potwierdzają znaczący udział właśnie wody juwenilnej, pierwotnej, w tej wodzie mineralnej. Możliwe jest również, że unikalność wody Borjomi, jej pozytywny wpływ na organizm, który nie zawsze poddaje się analizie medycznej, oraz jej popularność, są wynikiem tajemnicy związanej z jej pochodzeniem.