Welcome! There is USA version of website
Transfer

Źródła Borjomi

Góry Kaukazu słyną na całym świecie z majestatycznego piękna. Znajduje się tutaj największy w Europie Park Narodowy Borjomi-Kharagauli, który zajmuje obszar 700 km2. Dzięki malowniczości tego miejsca, jego dostępności, klimatowi korzystnemu dla zdrowia i, co najważniejsze, źródłom mineralnym Borjomi jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych byłego Związku Radzieckiego.

Przeczytaj więcej
home-image

Wydobywanie Borjomi

Na dzień dzisiejszy woda tryska z każdego z 9 otworów eksploatacyjnych w wąwozie Borjomi w sposób samoistny, to znaczy, że ilość wytryskującej wody odpowiada ilości wody naturalnie odnawiającej się. Przez otwory, których głębokość sięga nieraz 1500 metrów, woda jest wypychana na powierzchnię ziemi przez dwutlenek węgla.

Przeczytaj więcej
home-image

Zarządzanie jakością

W zakładzie, zgodnie z zatwierdzoną procedurą i częstotliwością, przeprowadzana jest kontrola jakości produktów i pochodzącej ze źródeł wody, w związku z czym został stworzony nowoczesny chemiczny i mikrobiologiczny kompleks laboratoryjny.

Przeczytaj więcej
home-image