Welcome! There is USA version of website
Transfer

Wydobywanie Borjomi

Na dzień dzisiejszy woda tryska z każdego z 9 otworów eksploatacyjnych w wąwozie Borjomi w sposób samoistny, to znaczy, że ilość wytryskującej wody odpowiada ilości wody naturalnie odnawiającej się. Przez otwory, których głębokość sięga nieraz 1500 metrów, woda jest wypychana na powierzchnię ziemi przez dwutlenek węgla.

Butelkowanie Borjomi

Butelkowanie Borjomi odbywa się na zautomatyzowanych liniach technologicznych. Ich moc pozwala w pełni zagospodarować zasoby wydobywanej wody.

Odbierana z otworów woda mineralna dostarczana jest do rozlewni, gdzie, po odstaniu, schłodzeniu, nasyceniu naturalnym dwutlenkiem węgla, jest ona rozlewana do butelek, które następnie są zamykane i „zdobione” etykietami. Od 2017 roku woda jest rozlewana także w aluminiowe puszki o pojemności 0,33 l.

W ostatnich latach zakład w m. Borjomi został zmodernizowany i wyposażony w nowe urządzenia, dzięki czemu przedsiębiorstwo jest obecnie liderem w branży zarówno pod względem wielkości produkcji, jak i poziomu zastosowanych innowacyjnych technologii.

Jakość Borjomi

W zakładzie, zgodnie z zatwierdzoną procedurą i częstotliwością, przeprowadzana jest kontrola jakości produktów i pochodzącej ze źródeł wody, w związku z czym został stworzony nowoczesny chemiczny i mikrobiologiczny kompleks laboratoryjny. Badania prowadzone są zgodnie z wymaganiami dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczącymi jakości wody pitnej i wody mineralnej.

W celu monitoringu hydrogeologicznego złóż Borjomi przedsiębiorstwo korzysta z usług lokalnych i międzynarodowych ekspertów: Gamma (Gruzja), Zenith Consulting (Wielka Brytania), Antea (Francja), SGS Institut Fresenius (Niemcy). Próbki wody są regularnie wysyłane do badań do laboratoriów zewnętrznych w Tbilisi i krajach-importerach.

System kontroli jakości Borjomi daje możliwość kontrolować proces produkcyjny na wszystkich jego etapach — od momentu wydobycia do rozlewu i dostawy. Ponadto jest on w pełni zgodny z zasadami ISO 22000, a Borjomi stała się pierwszą wodą mineralną w krajach WNP i krajach Bałtyckich, która została uznana za zgodną z normą jakości ISO 22000.