Welcome! There is USA version of website
Transfer

System kontroli i standardy

Butelkowanie Borjomi odbywa się na zautomatyzowanych liniach technologicznych. Ich moc pozwala w pełni zagospodarować zasoby wydobywanej wody. W zakładzie, zgodnie z zatwierdzoną procedurą i częstotliwością, przeprowadzana jest kontrola jakości produktów i pochodzącej ze źródeł wody, w związku z czym został stworzony nowoczesny chemiczny i mikrobiologiczny kompleks laboratoryjny. Badania prowadzone są zgodnie z wymaganiami dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczącymi jakości wody pitnej i wody mineralnej.

System kontroli i standardy

W celu monitoringu hydrogeologicznego złóż Borjomi przedsiębiorstwo korzysta z usług lokalnych i międzynarodowych ekspertów: Gamma (Gruzja), Zenith Consulting (Wielka Brytania), Antea (Francja), SGS Institut Fresenius (Niemcy). Próbki wody są regularnie wysyłane do badań do laboratoriów zewnętrznych w Tbilisi i krajach-importerach.

System kontroli jakości Borjomi

System kontroli jakości Borjomi daje możliwość kontrolować proces produkcyjny na wszystkich jego etapach — od momentu wydobycia do rozlewu i dostawy. Ponadto jest on w pełni zgodny z zasadami ISO 22000, a Borjomi stała się pierwszą wodą mineralną w krajach WNP i krajach Bałtyckich, która została uznana za zgodną z normą jakości ISO 22000.