Welcome! There is USA version of website
Transfer

Dolina Borjomi w Gruzji

Góry Kaukazu słyną na całym świecie z majestatycznego piękna. Znajduje się tutaj największy w Europie Park Narodowy Borjomi-Kharagauli, który zajmuje obszar 700 km2. Dzięki malowniczości tego miejsca, jego dostępności, klimatowi korzystnemu dla zdrowia i, co najważniejsze, źródłom mineralnym Borjomi jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych byłego Związku Radzieckiego. Naukowcy i etnografowie nie przestają mówić o jego „klimatycznym fenomenie”. Krystaliczne wody z lodowców gór Bakuriani, zagajniki reliktowych sosen rosnących u podnóży skał – wszystko to tworzy wyjątkowy ekosystem, zaś w wulkanicznych głębiach tego systemu rodzi się znana na całym świecie woda mineralna wąwozu Borjomi.

O leczniczych właściwościach tej wody pisano już w starodawnych eposach. Według historyków i archeologów w dawnych czasach woda Borjomi była nie tylko spożywana, ale i wykorzystywana do kąpieli leczniczych – świadczą o tym znalezione w trakcie wykopalisk kamienne wanny, których pochodzenie szacowane jest na początek pierwszego tysiąclecia naszej ery. Badania gruzińskich historyków W. Bargratoniego i W. Esadze, jak również inne materiały, świadczą o tym, że wody mineralne wąwozu Borjomi były wykorzystywane od początku I w. przed naszą erą aż do końca XVI w. naszej ery. Ponadto odnalezione zostały rury gliniane, pochodzące z epoki średniowiecza, dorowadzone do niektórych źródeł Borjomi. W okresie od XVI do XVIII w. ze względu na liczne wojny zostały one porzucone, o ich istnieniu zapomniano. Dopiero w XIX w., po przyłączeniu Gruzji do Imperium Rosyjskiego, stały się one ponownie obiektem zainteresowań.

Złoża wody mineralnej Borjomi występują w centralnej części Adżarsko-Imeretyńskiego łańcucha gór Kaukazu, na wysokości bezwzględnej 760-920 m nad poziomem morza. Borjomi wydobywana jest z 9 otworów, znajdujących się na terenie Parku Narodowego Borjomi-Kharagauli. Głębokość otworów waha się między 1200 a 1500 m.

Źródło wody mineralnej Borjomi

Poszukiwanie złoża wody Borjomi było prowadzone od 1927 r. W sumie w okresie od 1927 r. do 1982 r. wykonano 57 odwiertów o głębokości od 18,4 do 1502 m. Przed rozpoczęciem prac poszukiwawczych w obszarze Centralnym złoża istniały dwa źródła wody mineralnej — źródło Eugeniusz i źródło Katarzyna, które weszły do historii doliny Borjomi jako jedne z pierwszych znalezionych źródeł i zostały nazwane na cześć pułkownika Eugeniusza Gołowina i jego córki, wyleczonej po zastosowaniu wody Borjomi .

Dziś w dolinie Borjomi znajdują się trzy obszary górnicze: Centralny (w granicach miasta Borjomi), Likański (w granicach miasta Likani) i Waszłowańsko-Kwibiski (na terenie miast Waszłowani i Kwibisi). Na tych obszarach działa 9 otworów wydobywczych. Kolejne 13 otworów wykorzystywane są do regularnego monitoringu samego złoża (poziomu wody, ciśnienia, temperatury itp.). Od 2000 r. trwają tu systematyczne prace z zakresu odbudowy i wyposażenia otworów produkcyjnych, mające na celu utrzymanie wysokich międzynarodowych standardów jakości.

Źródła Borjomi

W wyniku robót wiertniczych w latach 1957-1978 zostały znacznie poszerzone granice złoża Borjomi, wykryto nowe obszary górnicze i zwiększono zapasy wody Borjomi, co pozwoliło w czasach radzieckich na wyprodukowanie do 400 milionów butelek rocznie, a dziś — do wydobycia i butelkowania takiej ilości Borjomi, jakiej wystarczy dla dostaw do ponad 40 krajów świata.

Na Kaukazie istnieje wiele rodzajów wody mineralnej, żadna z nich jednak nie ma takiego składu jak Borjomi. Począwszy od XIX w., napisano ponad 100 prac naukowych i opisów badań medycznych dotyczących jej unikalnych właściwościach. Już od ponad 170 lat źródła mineralne Borjomi poddawane są rygorystycznym badaniom geologiczno-chemicznym, które coraz to potwierdzają niezmienność temperatury, właściwości fizykochemicznych i mineralizacji wody. Chemiczne i mikrobiologiczne badania wody w zakładzie odbywają się co godzinę zgodnie z restrykcyjnymi normami europejskimi.

Skład Borjomi przez wieki nie uległ zmianie, o czym świadczą wyniki regularnych badań, które prowadzone są od 1890 roku. Woda mineralna Borjomi sprawdzona przez dziesiątki międzynarodowych firm badawczych jest butelkowana w miejscu jej wydobycia i dostarczana do klienta z zachowaniem wszystkich swoich unikalnych właściwości.