Умови акції

Офіційні правила рекламної Акції 

«Відкрий Грузію з BORJOMI»

  (надалі – Акція)

 

1.        Організатор та Виконавці Акції

1.1.   Організатором Акції є ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 04073, м. Київ, Московський проспект, 9 корп.5, оф.501, код ЄДРПОУ   24364528.

1.2.   Виконавцем Акції є TOB «Орбі Груп Батумі» "TBC Bank" JSC, Koa Eauxy: TBCBGE 22. Код№ 445468798.

 

2.        Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1.   Метою проведення Акції є збільшення обсягів продажу продукції під торговельною маркою (далі – ТМ) «Borjomi» («Боржомі»), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що реалізується  Організатором в рамках його комерційної діяльності.

2.2.   Офіційні правила рекламної Акції (надалі – Правила) розміщуються на сайті http://www.borjomi.com/ua/umovypromo (далі – Сайт).

2.3.               Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

 

3.        Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1.   Акція триває з 00.00 годин 29 вересня 2018 року до 23:59 години 30 вересня 2018 року (далі - Період проведення Акції). Період безпосередньої реєстрації Учасників в Акції – з 00.00 годин 29 вересня 2018 року до 18:00 години 30 вересня 2018 року (далі – Період реєстрації Учасників)

3.2.   Строки визначення Переможців Акції, що отримають Заохочення, яке вказано в розділі 5 цих Правил – 30 вересня 2018 року. Акція проводиться на усій території України, за винятком окупованих територій.

4.        Учасники Акції

4.1.   В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, які є зареєстрованими користувачами соціальної мережі Facebook та  які в Період проведення Акції зареєструвалися для участі в Акції  в порядку, що визначений в розділі 6 Правил, та повністю погоджуються з умовами цих Правил (далі – «Учасник» або «Учасники»).

4.2.   Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:

– працівники Організатора й Виконавця та члени їхніх сімей;

– власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію під ТМ «Borjomi» («Боржомі») та члени їхніх сімей;

– власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;

– іноземці та особи без громадянства;

– участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

4.3.   Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися цих Правил та вимог користування Сайтом – http://www.borjomi.com/ua/umovypromo

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагаються цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників.

Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є виконання умов Акції, згідно з вимогами розділу 6 Правил.

4.4.       Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочення, що вказано в розділі 5 цих Правил.

 

5.        Фонд Заохочень

5.1. Фонд Заохочень Акції (надалі разом - Заохочення) складається з:

5.1.1. Заохочення - поїздка у Грузією на двох осіб, організована Orbi Group.

Заохочення включає квитки економ-класу на авіапереліт з м. Київ до
м. Тбілісі та з м. Тбілісі до м. Київ з відкритою датою, який Переможець отримує у вигляді електронних квитків на поштову електронну адресу, вказану ним в анкеті Учасника Акції, або повідомлену Переможцем після оголошення Переможця.

Для використання Заохочення учасник (переможець) має отримати (у разі відсутності) дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон за власний рахунок.

Увага! Усі квитки, що складають Заохочення Акції, можуть бути використані або Учасником Акції самостійно та/або визначеними Учасником особами.

5.2. Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за рішенням Організатора шляхом внесення відповідних змін до Правил.

5.3. Грошовий еквівалент Заохочення не нараховується та не виплачується. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

5.5. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання  Заохочення Учасником  після їх одержання, за неможливість Учасником  скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

5.6. Заохочення може бути отримано Учасниками, що здобули право на отримання такого Заохочення, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

5.7. Характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора Акції та можуть не відповідати очікуванням Учасників Акції.

 

6. Умови участі в Акції та умови визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення.

6.1. Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, необхідно заповнити анкету учасника Акції, яку можна отримати на заході «Велике грузинське свято BorjomiFest».

6.2. Анкети Учасників Акції поміщуються в барабан. Визначення Переможця Акції, проводиться протягом 30 вересня 2018 року шляхом витягання навмання з барабана, після його прокручування, анкети Учасника Акції. Точний час визначення переможця потрібно уточнювати у представників Організатора, які будуть присутні на заході «Велике грузинське свято BorjomiFest».

Оголошення переможців здійснюється відразу після їх визначення на місці його проведення та шляхом інформування цих переможців зі сцени.

Для того, щоб стати переможцем Акції, Учасник обов'язково має бути присутнім в день і в місці проведення вибору та визначення переможців.

Відсутність Учасника Акції в день і у місці визначення переможців позбавляють такого Учасника права стати переможцем Акції.

6.3.  Організатор/Виконавець  не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з прийняттям участі в Акції.

6.4. Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.5. Після визначення переможця, що отримав право на отримання Заохочення, представник Виконавця та/або залучених ним третіх осіб зв'язується з Учасником – переможцем шляхом приватного повідомлення на Facebook та домовляється про отримання Заохочень.

 

7. Порядок та строки отримання Заохочень

7.1. Порядок та строки отримання Заохочень.

7.1.1. Заохочення надсилається Учаснику, який отримав право на отримання Заохочення, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту визначення такого Учасника.

7.2. Учасник, який здобув право на отримання  3аохочення для його отримання повинен протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Акції (якщо інше додатково не буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю Акції електронною поштою на адресу для отримання Заохочення всі необхідні визначені Виконавцем документи.

УВАГА! Виконавець/Організатор не здійснюють відправку Заохочень на  тимчасово окуповані території України.

Будь-які претензії від Учасників з причин вказаних вище у цьому пункті не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

7.3. У разі відмови від надання та/або підписання необхідних документів, така відмова вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/ Виконавця будь-якої компенсації.

7.4. Заохочення, що не будуть отримані Учасниками за вказаною ними адресою, повертаються відправнику. В цьому випадку вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично втрачає право на отримання Заохочення та/або будь-яких компенсацій в т.ч. і грошової від Організатора/Виконавця Акції, а Організатор залишає за собою право розпорядитися таким Заохоченням на власний розсуд.

7.5. У разі виявлення Організатором під час проведення Акції факту шахрайства, порушення прав третіх осіб тощо з боку Учасника Акції, такий Учасник втрачає право участі в Акції та не може бути визначений переможцем та отримати Заохочення.

 

8. Додаткові умови Акції.

8.1. Заохочення  може бути отримано Учасником  лише на умовах цих Правил.

8.2. Заохочення обміну та поверненню не підлягає. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності стосовно використання Учасником Заохочення після одержання його таким Учасником.

8.3. Обов’язок по несенню усіх податкових зобов’язань у зв’язку з формуванням та врученням Фонду Заохочень Акції Переможцям Акції, врученням Заохочень, якщо інше не передбачено даними Правилами, покладається на Виконавця, з урахуванням норм чинного законодавства України.

8.4. Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

8.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.

8.6. Організатор/Виконавець залишає за собою право включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами.

8.7. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасне виконання) своїх обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо.

8.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками  і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

8.9. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) Учасникам повідомляється:

8.9.1.  Володільцем персональних даних Учасників  є Організатор;

8.9.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

8.9.3. з метою обробки персональних даних, обробляються ім’я, прізвище, по-батькові, ідентифікаційний номер, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації Учасників тощо;

8.9.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам), знеособлення, знищення персональних даних;

8.9.5. Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, якому надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

8.9.6. персональні дані Учасників  без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.9.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

8.9.7. персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних, окрім номерів телефонів та адрес електронної пошти Учасників, які були використані для участі в Акції, та будуть використовуватися для рекламних та маркетингових цілей Організатора. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.9.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних, якщо інше не передбачене даними Правилами;

8.9.8. Учасники  можуть відкликати згоду на обробку персональних даних  надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;

8.9.9. Учасник, який отримав право одержати Заохочення володіє всіма правами передбаченими статтею 8  Закону України «Про захист персональних даних».

8.10.    Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою  (в тому числі, Учасник надає свою безумовну згоду на використання його імені та зображення в рекламі у відповідності із ст. 8 Закону України «Про рекламу), в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, фото-, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники  автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції та/або створення таких об’єктів.

8.11. Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено у спосіб, що вказаний в п. 2.2. цих Правил.

8.12. Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону та повідомлень на його електронну пошту, які міститимуть новини та інші інформаційні/рекламні  повідомлення від Організатора у майбутньому. Відмовитися від отримання повідомлень можна шляхом надсилання повідомлення про відмову від підписки, або зателефонувавши по номеру вказаному  у повідомленні.

8.13. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.14. Організатори Заходу «Велике Грузинське Свято з Боржомі» не мають відношення до проведення цієї Акції та не приймають участі у будь-яких суперечках стосовно умов проведення Акції, визнання будь-яких осіб Учасниками Акції/переможцями та прав на одержання Заохочень.